برای شروع به کار در بازار مالی نیاز است که با اصطلاحات معامله گری آشنا شوید.

سفارش

منظور از سفارش پیشنهادی خرید یا فروشی است که از طرف شما به سیستم ارسال و در دفتر سفارشات ثبت می گردد. هر سفارش شامل دو آیتم قیمت و مقدار (یا حجم است) است. سفارش قابل لغو کردن است.

معامله

در صورتی که سفارش شما اجرا شود یعنی پیشنهادی از سمت مقابل وجود داشته باشد که قیمت آن برابر قیمت سفارش شما باشد یا در اصطلاح با سفارش دیگری مچ (match) شود، شما یک معامله انجام داده اید. دقت داشته باشید که معاملات بر خلاف سفارش ها قابل لغو کردن نیستند.

دفتر سفارشات

لیست سفارش های خرید و فروش که مبادلات براساس آن انجام می شود. در این لیست، بالاترین پیشنهادهای خرید و کمترین پیشنهادهای فروش در ابتدای لیست قرار میگیرند. نمونه دفتر سفارشات مربوط به بازار بیتکوین/ریال در شکل زیر نشان داده شده است:

جفت ارز (بازار)

در یک جفت ارز قیمت ارز مبدا براساس ارز مقصد نمایش داده می شود. بطور مثال در جفت ارز بیتکوین/ریال قیمت بیتکوین بر حسب ریال ارزشگذاری و معامله می شود در حالیکه در جفت ارز بیتکوین/تتر قیمت آن برحسب تتر تعیین می گردد.

ارز مبدا

در معامله یک جفت ارز منظور از ارز مبداً، ارز اول در جفت ارز است. به طور مثال در جفت ارز بیتکوین/ریال (BTC/IRR)، بیتکوین ارز مبدا است که ارزش آن برحسب ریال تعیین می شود.

ارز مقصد

در معامله یک جفت ارز منظور از ارز مقصد، ارز دوم در جفت ارز است. به طور مثال در جفت ارز بیتکوین/ریال (BTC/IRR)، ریال ارز مبدا است که ارزش بیتکوین برحسب آن تعیین می شود.

حجم

منظور از حجم، مقدار مبادله شده در یک جفت ارز (نماد) است که می تواند بر حسب ارز مبدا یا مقصد بیان شود. در نمایش اطلاعات بازار معمولاً حجم ۲۴ ساعت گذشته به عنوان یک شاخص اصلی در مبادلات ذکر می شود.

آخرین قیمت

قیمت مربوط به آخرین معامله ای که در یک بازار انجام شده است.

بیشترین قیمت

در نمایش اطلاعات بازار، منظور بیشترین قیمتی است که یک ارز در ۲۴ ساعت گذشته معامله شده است.

کمترین قیمت

در نمایش اطلاعات بازار، منظور کمترین قیمتی است که یک ارز در ۲۴ ساعت گذشته معامله شده است.

بهترین پیشنهاد خرید

اولین سفارشی که از بالا در لیست پیشنهادهای خرید ثبت شده است. این قیمت بیشترین قیمتی را که خریداران جاضرند برای خرید یک ارز بپردازند، نشان می دهد.

بهترین پیشنهاد فروش

اولین سفارشی که از بالا در لیست پیشنهادهای فروش ثبت شده است. این قیمت کمترین قیمتی را که فروشندگان حاضرند ارز خود را به آن قیمت بفروشند، نشان می دهد.

شکاف قیمتی

اختلاف بین قیمت بهترین پیشنهاد خرید و بهترین پیشنهاد فروش.

سفارش لغو شده

سفارشی که با ارسال دستور لغو کنسل می شود (منوی سفارشات باز) و به همین دلیل از دفتر سفارشات حذف خواهد شد.

سفارش جزئی

سفارش که بخشی از آن اجرا شده است و مابقی آن یا بدلیل عدم موجودی، لغو شدن و یا بدلیل تغییر قیمت بازار نسبت به قیمت سفارش، انجام نشده است.

پر کردن سفارش

پرکردن سفارش به معنای اجرا نمودن یک سفارش خرید یا فروش از طریق مچ کردن آن با یک یا چند سفارش در سمت مقابل آن است.

سفارش محدود

سفارشی که در آن خریدار قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین می کند به طوریکه اجرای آن صرفاً در همان قیمت یا قیمتی بهتر از آن قابل اجرا است. این سفارش تا زمانی معتبر است که کاربر خود راساً اقدام به لغو آن کند یا سفارش انجام پذیرد.

سفارش سریع (بازار)

سفارشی که بلافاصله پس از ثبت در بازار براساس بهترین قیمت موجود در بازار انجام می شود.

حداقل مبلغ سفارش

حداقل مبلغی که از سوی نوبیتکس برای سفارش های خرید و فروش تعیین می شود و در صورتی که مبلغ سفارش از این مقدار کمتر باشد سفارش قابل ثبت نخواهد بود.

سفارش باز

سفارشی که هنوز بصورت کامل اجرا نشده است. ممکن است هیچ قسمتی از آن انجام نشده باشد یا بصورت جزئی پر شده باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *