لغو برداشت به چه شکل است؟

گام اول: باید تا قبل از زمان تایید و ارسال به گزینه‌ی کیف‌های من وارد شوید:

گام دوم: برداشت کیف پول موردنظرتان را انتخاب کنید:

گام سوم: از جدول برداشت، دکمه لغو را انتخاب کنید:

 

نکات تکمیلی
  • مهلت لغو درخواست برداشت برای رمزارزها، حداکثر سه دقیقه پس از تأیید درخواست برداشت با استفاده از کد ارسالی به ایمیلتان خواهد بود.
  • مهلت لغو درخواست برداشت برای ریال، تا زمان تأیید درخواست برداشت ریال توسط نوبیتکس که می‌تواند متغیر باشد، ممکن خواهد بود.
آموزش‌های مشابه