کارمزد انتقال رمزارزها چقدر است؟

  • کارمزد واریز رمزارزها صفر است.
  • کارمزد برداشت رمزارزها  به نوع کوین بستگی دارد.
  • به طور مثال درحال حاضر کارمزد برداشت بیت کوین ۰٫۰۰۰۳۵BTC است. درصورتی که درخواست برداشت ۰٫۱ بیت کوین ثبت شود، مقدار ثابت ۰٫۰۰۰۳۵BTC به عنوان کارمزد از مقدار کل ثبت شده کسر خواهد شد و در نهایت مقدار ۰٫۰۹۹۶۵BTC به حساب مقصد ارسال خواهد شد.
  • در حال حاضر کارمزد و حداقل برداشت رمزارزها به شرح زیر است:
دارایی دیجیتالهزینه برداشتحداقل قابل برداشتهزینه واریزحداقل قابل واریز
بیت‌کوین(آدرس سگویت)۰.۰۰۰۳۵ BTC۰.۰۰۱ BTC۰ BTC۰.۰۰۰۴ BTC
بیت‌کوین(آدرس لگاسی)۰.۰۰۰۳۵ BTC۰.۰۰۱ BTC۰.۰۰۰۲ BTC۰.۰۰۰۴ BTC
اتریوم متغیر بنا به شرایط شبکه ۰.۰۱ ETH۰ ETH۰.۰۰۱ ETH
لایت‌کوین۰.۰۰۱ LTC ۰.۰۰۲ LTC۰ LTC۰.۰۰۰۵ LTC
تتر - شبکه اتریوم متغیر بنا به شرایط شبکه ۱۰۰ USDT۱۰ USDT۱۵ USDT
تتر - شبکه ترون ۰.۸ USDT۱۰ USDT۰ USDT۰.۵ USDT
ریپل۰.۱ XRP ۲۱ XRP۰ XRP۰ XRP
بیت‌کوین کش ۰.۰۰۱ BCH ۰.۰۱ BCH۰ BCH۰.۰۰۰۵ BCH
بایننس کوین ۰.۰۰۱ BNB ۰.۱ BNB۰ BNB۰ BNB
ایاس (EOS)۰.۱ EOS ۵ EOS۰ EOS۰ EOS
استلار۰.۰۱ XLM ۱۰۰ XLM۰ XLM۰ XLM
اتریوم کلاسیک ۰.۰۱ ETC ۱ ETC۰ ETC۰ ETC
ترون۱ TRX ۱۰۰ TRX۰ TRX۰.۰۰۱ TRX
دوج کوین ۱۰ DOGE ۲۰۰ DOGE۰ DOGE۵ DOGE
پیمان ۰.۰۵ PMN ۰.۰۶ PMN۰ PMN۰ PMN
  • کارمزد برداشت اتر و تتر متغیر و وابسته به شرایط شبکه اتریوم است.
  • برای اطلاع از آخرین کارمزدها می توانید به صفحه کارمزدها مراجعه نمایید.
  • به خاطر شرایط متغیر کارمزدها در شبکه، موارد فوق قابل تغییر بوده و در صورت تغییر، از طریق کانال رسمی نوبیتکس و همچنین صفحه کارمزدها، اطلاع رسانی خواهد شد.
آموزش‌های مشابه