حداقل میزان برداشت هر رمزارز چقدر است؟

هر رمزارزی با توجه به کارمزد شبکه و هزینه‌های مربوطه‌ دارای یک حداقل مقدار برای برداشت است که مقادیر آن در جدول زیر قابل مشاهده است:

دارایی دیجیتالنام اختصاریشبکههزینه برداشتحداقل قابل برداشتهزینه واریزحداقل قابل واریز
بیت‌کوین(آدرس سگویت)BTC(Segwit)BTC۰.۰۰۰۳۵ BTC۰.۰۰۲ BTC۰ BTC۰.۰۰۰۴ BTC
بیت‌کوین(آدرس لگاسی)BTC(Legacy)BTC۰.۰۰۰۳۵ BTC۰.۰۰۲ BTC۰.۰۰۰۲ BTC۰.۰۰۰۴ BTC
بیت‌کوینBTCLightning۱۰ Sat۱۰۰ Sat۰ Sat۱۰۰ Sat
بیت‌کوینBTCBEP20/BSC۰.۰۰۰۰۵ BTC۰.۰۰۰۲ BTC--
اتریوم ETHERC20متغیر بنا به شرایط شبکه ۰.۰۳ ETH۰ ETH۰.۰۰۱ ETH
اتریومETHBEP20/BSC۰.۰۰۰۵ ETH۰.۰۰۲ ETH--
اتریوم کلاسیکETCETC۰.۰۱ ETC۱ ETC۰ ETC۰ ETC
اتریوم کلاسیکETCBep20(BSC)۰.۰۳ ETC۰.۰۵ ETC--
لایت‌کوینLTCLTC۰.۰۰۱ LTC ۰.۰۰۲ LTC۰ LTC۰.۰۰۰۵ LTC
لایت‌کوینLTCBep20(BSC)۰.۰۰۱ LTC ۰.۰۲ LTC--
تتر - شبکه اتریوم USDTERC20متغیر بنا به شرایط شبکه ۱۰۰ USDT۱۰ USDT۱۵ USDT
تتر - شبکه ترون USDTTRC20۰.۸ USDT۱۰ USDT۰ USDT۰.۵ USDT
تتر BSCUSDTBEP20/BSC۱ USDT۱۰ USDT--
ریپلXRPXRP۰.۱ XRP ۲۱ XRP۰ XRP۰ XRP
بیت‌کوین کش BCHBCH۰.۰۰۱ BCH ۰.۰۱ BCH۰ BCH۰.۰۰۰۵ BCH
بایننس کوین BNBBEP2۰.۰۰۱ BNB ۰.۱ BNB۰ BNB۰ BNB
بایننس کوینBNBBEP20/BSC۰.۰۰۰۵ BNB۰.۰۰۲ BNB--
پولکاداتDOTDOT۰.۱ DOT۳ DOT۰ DOT۰ DOT
پولکاداتDOTBEP20/BSC۰.۱ DOT۳ DOT--
کاردانوADAADA۱ ADA۱۰ ADA۰ ADA۰ ADA
کاردانوADABEP20/BSC۱ ADA۲ ADA--
دایDAIERC20متغییر بنا به شرایط شبکه۳۰ DAI۰ DAI۰ DAI
دایDAIBEP20/BSC۱ DAI۱۰ DAI--
یونی سواپUNIERC20متغییر بنا به شرایط شبکه۲ UNI۰ UNI۰ UNI
یونی سواپUNIBEP20/BSC۰.۰۳ UNI۰.۱ UNI--
چین لینکLINKERC20متغییر بنا به شرایط شبکه۲ LINK۰ LINK۰ LINK
چین لینکLINKBEP20/BSC۰.۰۳ LINK۰.۱ LINK--
آوهAAVEERC20متغییر بنا به شرایط شبکه۰.۳ AAVE۰ AAVE۰ AAVE
آوهAAVEBEP20/BSC۰.۰۰۳ AAVE۰.۱ AAVE--
ایاسEOSEOS۰.۱ EOS ۵ EOS۰ EOS۰ EOS
ایاسEOSBEP20/BSC۰.۵ EOS۱ EOS--
استلارXLMXLM۰.۰۱ XLM ۱۰۰ XLM۰ XLM۰ XLM
ترونTRXTRC20۱ TRX ۱۰۰ TRX۰ TRX۰.۰۰۱ TRX
ترونTRXBEP20/BSC۱۰ TRX ۵۰ TRX --
دوج کوین DOGEDOGE۱۰ DOGE ۵۰ DOGE۰ DOGE۵ DOGE
دوج کوین DOGEBEP20/BSC۵ DOGE۱۰ DOGE--
شیباSHIBERC20۱۵۰۰- ۱۰۰۰SHIB۳۰۰۰- ۱۰۰۰SHIB۰- ۱۰۰۰SHIB۰- ۱۰۰۰SHIB
شیباSHIBBEP20/BSC۱۰- ۱۰۰۰SHIB۲۰- ۱۰۰۰SHIB۰- ۱۰۰۰SHIB۰- ۱۰۰۰SHIB
پیمان PMNKUKNOS۰.۰۵ PMN ۰.۰۶ PMN۰ PMN۰ PMN
فانتومFTMFTM۰.۲ FTM۱ FTM--
فانتومFTMBEP20/BSC۰.۳ FTM۱ FTM--
پالیگان (ماتیک)MATICPolygon۰.۱ MATIC۱ MATIC۰ MATIC۰ MATIC
پالیگان (ماتیک)MATICBEP20/BSC۰.۵ MATIC۱ MATIC--
ماناMANAErc20متغییر بنا به شرایط شبکه۲۰ MANA۰ MANA۰ MANA
سندSANDErc20متغییر بنا به شرایط شبکه۲۰ SAND۰ SAND۰ SAND
اکسیAXSErc20متغییر بنا به شرایط شبکه۱ AXS۰ AXS۰ AXS
اکسیAXSBEP20/BSC۰.۰۲ AXS۰.۰۵ AXS--

برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک کارمزدها و هزینه خدمات مراجع کنید.

آموزش‌های مشابه