تاریخچه واریزها

تاریخچه واریزها در منوی سمت راست حساب کاربری، تاریخچه/واریزها قابل مشاهده است:

 

اطلاعاتی که در این صفحه قابل مشاهده است عبارتند از:

  • زمان واریز
  • نوع واریز
  • ارز
  • مقدار واریزی
  • وضعیت واریز
  • توضیحات (شماره پیگیری، لینک تراکنش در شبکه)
آموزش‌های مشابه