چگونه شبکه انتقال ارز خود را پیدا کنیم؟

برای پیدا کردن شبکه هر ارز می‌توانید به آدرس کیف پول مراجعه کنید. در کیف پول نوع شبکه مشخص شده است. اگر از صرافی های آنلاین استفاده میکنیم، در بخش Deposite یا withdraw مشخص میکند که آدرس کیف ما در چه شبکه‌ای است. می‌توانید شبکه‌هایی که نوبیتکس برای هر رمزارز پشتیبانی می‌کند را در اینجا ببینید.

به عنوان مثال:

ارز تتر در شبکه های مختلفی قابل انتقال است. شبکه TRC20، ERC20، Omni و BEP20 شبکه‌هایی هستند که ارز تتر در آن قابل انتقال است اما در نوبیتکس واریز و برداشت تتر، تنها در سه شبکه‌ی TRC20 و ERC20 و BEP20 (اخیراً اضافه شده) پشتیبانی می‌شوند و شبکه ی Omni پشتیبانی نمی‌شود.

آموزش‌های مشابه