نحوه برقراری تماس تصویری در نوبیتکس با نرم افزار Jitsi

با توجه به سیاست‌های موجود در نوبیتکس در مواردی نیاز به برقراری تماس تصویری با کاربران الزامی است. این امر در راستای تایید هویت و همچنین تامین امنیت کاربران اتفاق می‌افتد. اگر در اولین برداشت خود در هر سطح کاربری اخطار دریافت کردید، ابتدا به پشتیبانی و با موضوع “پیگیری برداشت رمزارز” پیغام دهید. زمانی که ایمیل نوبت تماس تصویری را دریافت کردید بر اساس راهنمایی‌های موجود در این ویدئو تماس تصویری را با کارشناسان برقرار کنید.

آموزش‌های مشابه