تبدیل باقیمانده کیف پول به ریال

قابلیت تبدیل دارایی‌های جزئی کیف پول رمزارزی به ریال، برای مقادیری که به سبب محدودیت سفارش قابل ثبت در بازار قابل معامله نیست و یا از میزان قابل برداشت کمتر است، به نوبیتکس اضافه شد. از این پس، می‌توانید به کمک این قابلیت، هر مقدار رمزارز باقیمانده در کیف پول خود را به ریال تبدیل نمایید.

برای استفاده از این قابلیت در سایت نوبیتکس از روش زیر اقدام کنید:

  • مراجعه به منوی سمت راست، کیف‌های من
  • کلیک بر روی دکمه تبدیل سریع در بالا سمت چپ صفحه
  • تبدیل موجودی های خرد
  • انتخاب دارایی‌هایی که می خواهید به ریال تبدیل شوند.
  • تبدیل موجودی به ریال

برای استفاده از این قابلیت در اپلیکیشن نوبیتکس از روش زیر اقدام کنید:

  • مراجعه به بخش کیف‌های من
  • کلیک بر روی دکمه تبدیل دارایی‌ها در کیف های من
  • کلیک بر رویگزینه تبدیل موجودی‌های اندک
  • انتخاب دارایی‌هایی که می خواهید به ریال تبدیل شوند
  • کلیک روی گزینه تبدیل

 

تبدیل دارایی ها از این روش کاملا مشابه روش سفارش سریع، بر اساس بهترین سفارش خرید موجود در بازار در همان لحظه انجام می گردد.

آموزش‌های مشابه