چگونه می‌توان وضعیت درخواست برداشت رمزارز را پیگیری کرد؟

برای پیگیری وضعیت برداشت به این ترتیب اقدام کنید:

گام اول: روی کیف‌های من کلیک کنید.

گام دوم: در کیف پول رمزارز موردنظرتان روی گزینه برداشت کلیک کنید:

گام سوم: وضعیت برداشت در یکی از پنج حالت زیر تعریف می‌شود:

تأیید اولیه   ثبت درخواست برداشت توسط کاربر و تأیید آن توسط کد ارسالی به ایمیل
تأیید نهایی   تأیید درخواست برداشت توسط سیستم نوبیتکس
در حال پردازش   پردازش درخواست توسط سیستم
ارسال شده:   انجام درخواست برداشت توسط سیستم بدون گرفتن تأیید موفقیت آمیز بودن آن
انجام شده   انجام درخواست برداشت توسط سیستم و تأیید آن

 

نکات تکمیلی
  • برای تمام رمزارزها، لینک تراکنش در شبکه به عنوان سند ارسال، به کاربران داده می‌شود.
  • وضعیت رمزارز ارسال شده در شبکه، از طریق آدرس مبدأ یا مقصد یا txid تراکنش قابل استعلام است.

  • اگر برداشت رمزارز، پس از تایید شما، بیشتر از ۲۰ دقیقه طول کشید درخواست پیگیری را در پشتیبانی آنلاین، موضوع پیگیری برداشت رمزارز ثبت کنید.
  • زمان رسیدن رمزارز برداشت شده به کیف پول مقصد، به وضعیت شبکه و تعداد کانفرم مورد نیاز سرویس کیف‌پول مقصد بستگی دارد.
آموزش‌های مشابه