چرا برای کار با نوبیتکس، ارائه اطلاعات شخصی الزامی است؟

بر اساس قوانین موجود در بازارهای مالی دنیا و همچنین قوانین مبارزه با پولشویی، احراز هویت با مدارک ارائه شده مشتریان، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی الزامی است. نوبیتکس نیز به منظور تبعیت از این قوانین، مدارک مورد نیاز را از شما کاربران محترم دریافت می‌کند.

این مدارک صرفاً برای تضمین امنیت معاملات و جلوگیری از ورود پول با منشأ غیرقانونی به سیستم گرفته شده و تحت هیچ شرایطی بدون دستور قضایی در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت. همچنین با استفاده از برترین راهکارهای امنیتی از این مدارک در برابر هرگونه حمله و سرقت محافظت می‌شود.

نتیجه رعایت استانداردهای احراز هویت؛ تضمین سلامت معاملات و انتقال بدون ریسک دارایی‌ها برای کاربران نوبیتکس خواهد بود.
آموزش‌های مشابه